Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  29.07.2020, 13:47h


Ujedinjenim snagama u novu protupožarnu sezonu

Potpisan ugovor o suradnji s predstavnicima DVD-ova za zaštitu prirodnih vrijednosti najviše kategorije.

Zaštita od požara jedna je od temeljnih odrednica Pravilnika o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka „Krka“ koja je utkana i u sve druge strateške dokumente koji određuju djelovanje Javne ustanove „Nacionalni park Krka“. Zato su i ove godine poduzete sve mjere i pripremne aktivnosti za prevenciju i aktivnu zaštitu od požara.

Predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Skradin, Dubravice, Sv. Juraj, Ervenik, Promina i Drniš potpisali su s ravnateljicom JU „Nacionalni park Krka“ ugovor o suradnji za protupožarnu sezonu 2020. Pri svakom navedenom DVD-u organizirat će se vatrogasno odjeljenje u svrhu obavljanja vatrogasne djelatnosti i gašenja požara na području NP „Krka“, uspostaviti pojačano dežurstvo u danima vrlo velike opasnosti od izbijanja požara na otvorenom prostoru i nepovoljnih vremenskih uvjeta i osigurati motrilačko-dojavna služba na ključnim točkama.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ posebno se brine o protupožarnoj zaštiti: u okviru Službe za tehničke poslove djeluje Odsjek za protupožarnu zaštitu i zaštitu na radu. Svake godine donose se Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, Plan motriteljsko-dojavne službe i Plan motrenja, čuvanja i ophodnje, koji detaljno propisuju mjere zaštite od požara na terenu, s naglaskom na razdoblje od 1. lipnja do 1. listopada. U sklopu aktivnosti zacrtanih tim planovima čiste se i uređuju protupožarni putovi, uklanja se nisko raslinje i kosi trava, održavaju se pješačke staze i atestiraju protupožarni aparati. U sezoni požara na terenu djeluje posebno ustrojena motrilačko-dojavna služba.

Važan dio zaštite od požara jest uređenje pješačkih staza, koje su većinom bile stari putovi kojima je lokalno stanovništvo nekad dolazilo do svojih posjeda i vode. Osim što time stvaramo dodanu vrijednost u sustavu posjećivanja Nacionalnog parka, čišćenjem staza zaraslih u šikaru i makiju pridonosimo i protupožarnoj zaštiti.

Pomoć vatrogasnih službi i dobrovoljnih vatrogasnih društava u mjestima u okolici Parka od iznimne nam je važnosti. Svim vatrogascima zahvaljujemo na budnom oku, reakciji i požrtvovnosti i želimo mirnu protupožarnu sezonu!