Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  18.08.2016, 13:45h


Noć šišmiša 2016.

Noć šišmiša održala se u organizaciji Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ u Skradinu u subotu, 27. kolovoza 2016. s početkom u 19.30.

Za djecu i roditelje organiziran je program po sljedećem rasporedu:

19.30     Dječje igralište u Skradinu – dječje likovne radionice i interaktivne igre, šišmišolimpijada, špilja dugonogog šišmiša, potraga za šišmišima bat-detektorom i posjet kućici za šišmiše.

21.00     Trg Male Gospe u Skradinu – predstava Avanture Vrećka i Smećka u izvedbi „Teatra Tirena“ iz Zagreba. Radi se o edukativnoj, duhovitoj i interaktivnoj priči o zbrinjavanju otpada i recikliranju višeslojne kartonske ambalaže za napitke, a namijenjena je uzrastu od četiri do osam godina.

 

Obilježavanjem Noći šišmiša nastoje se razbiti predrasude, potaknute brojnim narodnim legendama, o šišmišima kao opasnim životinjama, koje dovode do ugrožavnja njihovih staništa i samih šišmiša.

Šišmiši su iznimno važan dio svjetskih ekosustava i pokazatelj zdravog okoliša. U Nacionalnom parku „Krka“ evidentirano je 17 svojti šišmiša, odnosno 48,6% ukupnog broja šišmiša zabilježenih u Hrvatskoj, gdje ih živi 35. U špilji Miljacka II u NP „Krka“ zabilježena je jedna od najvećih kolonija dugonogih šišmiša u Europi koja broji oko sedam tisuća jedinki. 

Hvala Vam što ste nam se pridružili!