Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  05.11.2020, 14:27h


Kako smo se zabavili na prvoj edukativnoj radionici na daljinu

Druženje i edukacija s obje strane ekrana

Edukacija je, uz zaštitu i promicanje vrijednosti Parka, jedna od temeljnih odrednica Javne ustanove „NP Krka“. Najveća prednost znanja je to što je prenosivo pa su tako svi oni koji poznaju Krku njeni najbolji glasnogovornici a svi oni koji znaju kako sve možemo čuvati okoliš njegov zalog za budućnost. To je i razlog zašto najveću pažnju posvećujemo djeci.

Kroz brojne edukativne radionice želimo djeci pokazati kako svojim ponašanjem mogu utjecati na prirodu, koje se biljke i životinje skrivaju u Nacionalnom parku „Krka“, kakva su bića šišmiši i još puno toga, čime oni postaju naši mali „čuvari prirode“.

Iako nam je druženje s djecom na terenskim radionicama i u njihovim vrtićima i učionicama najdraži dio posla, prilagodili smo se novonastaloj situaciji, a naši edukatori održali su prvu radionicu na daljinu s učenicima 1. b razreda OŠ Kistanje.

Današnja vremena nose nove izazove i zahtijevaju nove načine prenošenja znanja. Potrebno je malo tehničke podrške, puno dobre volje i obostrana zabava je zajamčena.

Ako ste spremni na druženje na daljinu, slobodno nas kontaktirajte!