Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Javna nabava, oglasi, natječaji

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, planovi javne nabave, zahtjevi za prikupljanje ponuda

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa, temeljem članaka 76. do 81. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016):

  • „Turistička agencija ORBIS“, Hrvatskih vladara 21, 22243 Murter, OIB: 81473603538;
  • „GULIN METAL“, obrt za bravarske radove, Tromilja 16, 22221 Lozovac, OIB:31685641126;
  • „OPG SLAVICA NEVENKA“, Prokljanska 4, 22000 Šibenik, OIB: 02360281143;
  • Obrt za proizvodnju svijeća „DUJE“, Duilo 10, 22324 Bogatić, OIB: 82674381603.

 

PRAVILNIK USTANOVE O PROVOĐENJU JEDNOSTAVNE JAVNE NABAVE (PDF)

 

SAVJETOVANJE

► Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za uređenje pješačkih staza (financirano iz EU fondova) (12. prosinca 2017)

 

► Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za uređenje pješačkih staza (financirano iz EU fondova) (04. prosinca 2017)

 

► Završno izvješće o provedenom savjetovanju s gospodarskim subjektima za urbanističko-arhitektonsko i hortikulturno uređenje okoliša „garaže“ Stinice (14. studenoga 2017.)

 

► Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za urbanističko-arhitektonsko i hortikulturno uređenje okoliša „garaže“ Stinice (08. studenoga 2017.)

 

► Poziv na savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu multimedijalne opreme za arheološku zbirku u Puljanima (21. rujan 2017.)

 

► Poziv na savjetovanje o dijelovima dokumentacije o nabavi građevinskih radova "Sanacija poučno pješačke staze Goriš - jezero Torak" (6. travnja 2017)

 

► Poziv na savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjetima za usluge tiska u 2017. godini (24. ožujka 2017.)

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 

Centar za upravljanje posjećivanjem Nacionalnog parka Krka - Lozovac (ZIP, 1,61 GB)

► Nepoznata Krka:

Opremanje posjetiteljskih centara Krka vrelo života i Hram prirode - projektna dokumentacija (RAR, 181 MB)

REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I PRENAMJENA CENTARA „KRKA VRELO ŽIVOTA“, KISTANJE, I  KOMPLEKSA „EKO-KAMPUS“, PULJANI, PO GRUPAMA NABAVE

 Projektna dokumentacija za uređenje pješačkih staza (financirano iz EU fondova), podijeljeno u 3 grupe (ZIP/PDF, 75 MB)

 Izvedbeni projekt za uređenje poučno-pješačke staze Pištavac - Kutlačine staje - utvrda Trošenj (RAR/PDF, 46 MB)

 Izvedbeni projekt za uređenje poučno-pješačke staze Pištavac - obala Krka s vidikovcem i parkiralištem (RAR/PDF, 16 MB)

 

POZIVI (OGLASI) ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

 

Odluka o dodjeljivanju koncesijskog odobrenja 

 

Odluka o dodjeljivanju koncesijskog odobrenja 

 

Odluka o dodjeljivanju koncesijskog odobrenja 

 

Odluka o dodjeljivanju koncesijskog odobrenja 

 

Odluka o dodjeljivanju koncesijskog odobrenja 

 

 Odluka o financiranju projekata udruga iz proračuna JU "NP Krka" za 2018. (24. svibnja 2018.)

 

Odluka o dodjeljivanju koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti prijevoza posjetitelja na relaciji Skradinski buk - Visovac - Roški slap (akvatorij unutar granica Nacionalnog parka "Krka") i privremeni privez plovila na pristanu na Skradinskom buku

 

 Odluka o korištenju usluga student servisa (19. ožujka 2018.)

 

► Javni poziv za dodjelu koncesijskih odobrenja za prijevoz posjetitelja na relaciji Skradinski buk - Visovac - Roški slap i privremeni privez plovila na pristanu na Skradinskom buku (8. ožujka 2018.)

 

► Javni poziv proizvođačima suvenira za 2018. 

 

 Izmijenjeni zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge prijevoza posjetitelja brodom (4. veljače 2016.)

 

 Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge prijevoza posjetitelja brodom (7. siječanj 2016.)

 

 Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o uslugama iz dodatka II. B za usluge prijevoza posjetitelja brodom Skradin-Skradinski buk-Skradin u 2015. godini

 

 Poziv za prikupljanjke ponuda za usluge prijevoza posjetitelja brodom (tri broda minimalnog kapaciteta 120 putnika) na relaciji Skradin - Skradinski buk - Skradin u 2015. godini

-----------------------------

PLAN JAVNE NABAVE

 

► Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja do 6. veljače 2018. (PDF)

 

► Plan nabave za 2018. godinu: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

► Izmjene i dopune plana nabave za 2017. (PDF)

 

► Plan javne nabave za 2017. godinu (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2016. - Datum zadnje izmjene: 15. srpnja 2016. (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2016. - Datum zadnje izmjene: 15. veljače 2016. (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2016. - Datum zadnje izmjene: 1. veljače 2016. (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2016. - Datum zadnje izmjene: 30. prosinac 2015. (PDF) 

 

► Plan javne nabave za 2016. godinu (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2015., datum zadnje izmjene: 28. kolovoz 2015. (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2015., datum zadnje izmjene: 14. kolovoz 2015. (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2015., datum zadnje izmjene: 9. prosinac 2014. (PDF) 

 

► Plan javne nabave za 2015., datum objave: 1. prosinac 2014. godine (PDF) 

 

► Izmjene i dopune plana javne nabave za 2014., datum zadnje izmjene: 9. listopad 2014. (PDF) 

 

Izmjene i dopune plana javne nabave za 2014., datum zadnje izmjene: 16. srpanj 2014. (PDF) 

 

Izmjene i dopune plana javne nabave za 2014., datum zadnje izmjene: 12. svibanj 2014. (PDF) 

 

Plan javne nabave za 2014., datum objave: 18. studenog 2013. godine (PDF)