Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Mrtva i živa sedra

 

Izvan današnjeg vodotoka rijeke Krke, na području nekadašnjeg vodotoka u blizini Knina koji je bio aktivan u geološkom razvoju, nalazi se sedra starosti oko 125 000 godina zvana "mrtva sedra".

Nastala je u klimatski toplom međuledenom dobu, tzv. Ris/Würm interglacijalu. Aktivni sedreni slapovi rijeke Krke, odnosno dijelovi barijera koji se nalaze u vodenom toku, biodinamičke su tvorevine koje stalnim osedravanjem rastu i sada pa se zovu "živa sedra".