Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Program br. 3

Roški slap

– Trajanje: oko dva sata

– Dolazak na Roški slap: vlastitim automobilom (iz pravca Centra kretanja u Laškovici)

– Informacije i preporuka stručnog djelatnika Parka

– Obilazak Roškog slapa i Ogrlica.

Zbog povoljnog geografskog položaja, Roški slap oduvijek je bio mjesto na kojem je čovjek tražio utočište. Ljudi su na njemu prisutni još od pretpovijesnih vremena, kada su obitavali u Oziđanoj pećini, preko rimskog razdoblja, iz kojeg datira i most kojim je premošćena Krka, do burnoga srednjeg vijeka, simboliziranog utvrdama Kamičak i Rogovo na suprotnim stranama tjesnaca Među gredama i vodenicama, kao spomenicima tradicijske gradnje, do, naposljetku, vremena industrijalizacije, gradnje hidroelektrana i razvoja turizma. Danas kročite njihovim stopama i učite o njima, o prirodi i – o sebi.