Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Sedrotvorci

Svojte koje imaju sposobnost taloženja kristalića kalcita nazivaju se sedrotvorci. Alge i mahovine imaju važnu ulogu u oblikovanju sedre.

Prema biljnim ili životinjskim organizmima koji sudjeluju u gradnji vapnenačkih naslaga razlikujmo više oblika sedre: kratoneurumsku, briumsku, didimodonsku, koje su dobile ime po sedrotvornim mahovinama (Cratoneurum commutatum, Brium vebtricosum i Didimodon tophaceus), te hironomidnu, gastropodnu i trihoptersku, koje su dodobile ime po sedrotvornim životinjskim skupinama trzaljaca (Chironomida), puževa (Gastropoda) i tulara (Trichoptera).

Svojte koje imaju sposobnost taloženja kristalića kalcita nazivaju se sedrotvorci. Alge i mahovine imaju važnu ulogu u oblikovanju sedre.