Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  24.01.2014, 14:06h


29. obljetnica proglašenja NP “Krka”

U petak, 24. siječnja 2014. u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” Šibenik Javna ustanova “Nacionalni park Krka” proslavila je 29. obljetnicu proglašenja NP “Krka”

Program je započeo u 15 sati izložbom fotografija u galeriji Knjižnice, organiziranom u suradnji s Fotoklubom Šibenik, i uručenjem godišnjih ulaznica stanovnicima Šibensko-kninske županije rođenim 24. siječnja.

 

U 15:30 u multimedijalnoj dvorani  predstavljen je Speleološki vodič Nacionalnog parka “Krka” i prikazan film Terra incognita o podzemnom svijetu NP ”Krka”.

 

Speleološki vodič Nacionalnog parka “Krka” predstavlja presjek speleoloških i biospeleoloških istraživanja na širem području NP “Krka” provođenih od 1956. do 2010. u suradnji s hrvatskim i slovenskim speleolozima i biolozima, Hrvatskim prirodoslovnim muzejom,  Hrvatskim planinarskim društvom Željezničar iz Zagreba, Hrvatskim planinarskim klubom Sveti Mihovil iz Šibenika i Hrvatskim biospeleološkom društvom iz Zagreba.

 

Istraženo je više od sto speleoloških objekata, od toga 65 na području NP “Krka”. Među njima se ističu špilja Miljacka II (najduža topografski snimljena špilja na području Parka), Stara jametina (najdublja poznata jama), Sedrena špilja iza mlina, Trogrla jama, te dvije špilje: Oziđana pećina i Jazinka. U speleološkim objektima zabilježeno je 129 svojti, novih predstavnika špiljske faune, te stabilna populacija čovječje ribice i neke za znanost nove svojte iz skupine pauka, lažištipavaca, kopnenih jednakokožnih rakova, striga i dvojenoga.

 

Autori vodiča su Marija Marguš, Jana Bedek, Tvrtko Dražina, Joso Gracin, Branko Jalžić, Ana Komerički, Marko Lukić, Drago Marguš, Kazimir Miculinić, Goran Mihelčić, Roman Ozimec i Martina Pavlek. 

 

Terra Incognita, u trajanju od 30 min, prikazuje podzemna staništa i životinje u trima osnovnim područjima: ulaznoj zoni, zoni polumraka i zoni mraka. Od podzemnih kopnenih životinja obrađeni su, prema stupnju njihove prilagođenosti životu u podzemlju, troglobionti – organizmi koji žive isključivo u podzemnim prostorima, troglofili – organizmi koji žive u nadzemlju, ali su dovoljno prilagođeni špiljskim uvjetima da mogu živjeti i u podzemlju, subtroglofili – organizmi koji koriste špilje za određeni dio životnog ciklusa, npr. za hibernaciju, razmnožavanje i sl., i troglokseni – organizmi koji slučajno dospijevaju u podzemlje, gdje ugibaju ili preživljavaju do izlaska na površinu. a od vodenih, također prema stupnju njihove prilagođenosti životu u podzemlju i u skladu s navedenim nazivima kopnenih organizama, stigobionti, stigofili, substigofili i stigokseni.

 

U filmu je prikazan tek dio velike raznolikosti živog svijeta (poznato je ukupno 175 vrsta), neke vrlo važne, rijetke i endemične svojte, kao i nekoliko znanosti nepoznatih vrsta.

 

Scenarij za film napisao je Drago Marguš a snimatelji su Joško Bojić, Mario Krišto, Marko Lukić, Anđelko Novosel i Tonči Rađa.

 

Stanovnici Šibensko-kninske županije imali su besplatan ulaz u NP „Krka“ u petak, 24. siječnja 2014.