Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  08.01.2014, 14:08h


Dovršena još jedna faza arheoloških iskopavanja na Nečvenu

Suradnjom Javne ustanove NP “Krka” i Gradskog muzeja Drniš dovršena je još jedna faza arheoloških iskopavanja na srednjovjekovnoj utvrdi Nečven, smještenoj u istoimenom selu na zapadnoj strani Promine, na rubu strmih litica na lijevoj obali rijeke Krke.

Sustavna istraživanja tog lokaliteta počela su u rujnu 2011. godine. Prethodila im je izrada arhitektonske i geodetske dokumentacije, kojoj je polazna točka bio tloris utvrde iz 1895. što ga je Grgur Urlić Ivanović objavio u prvom broju časopisa Starohrvatska prosvjeta.

 

Nečven su sagradili pripadnici plemićke obitelji Nelipić, koji su bili vlasnici čitavog prominsko-miljevačkog kraja. U njihovu vlasništvu bio je do 1421. godine, nakon čega dolazi u posjed plemićke obitelji Martinušić. Godine 1522. zaposjeli su ga Turci i pretvorili u važno administrativno i vojno središte. Sredinom 17. stoljeća Nečven je, uz Šibenik i Knin, najmoćnija i vojno-strateški najvažnija utvrda na lijevoj obali Krke. U samoj utvrdi nisu živjeli civili, već samo posada od, procjenjuje se, oko 80 vojnika. Nakon odlaska Turaka Nečven gubi svoje strateško značenje te je zapaljen i napola porušen. Krajem 18. stoljeća tvrđava i naselje uz nju potpuno su napušteni.

 

Početni cilj istraživanja bilo je otkopavanje zatrpane arhitekture i utvrđivanje perimetralnih zidova utvrde. Tijekom 2012. godine istraženi su ostaci jednog objekta izvan utvrde i jugoistočni vanjski obrambeni zid. Između tog zida i unutarnje kružne kule pronađena je, gotovo u cijelosti sačuvana, krušna peć, ispred koje se nalazila veća količina pepela i ulomaka keramičkih posuda. Sljedeće godine peć je konzervirana, a ulaz djelomično rekonstruiran. U tim arheološkim istraživanjima pronađeni su, osim ostataka arhitekture, brojni metalni i keramički artefakti, koji su proslijeđeni na daljnju obradu u restauratorsku radionicu NP “Krka”.

 

Sustavnim istraživanjem utvrde Nečven prati se kontinuitet života na tom prostoru od srednjeg vijeka do današnjih vremena. Istraživanja i konzervatorski radovi na Nečvenu kao kulturnopovijesnom spomeniku dio su šire strategije JU “NP Krka” u cilju očuvanja izvornosti i prezentacije kulturnopovijesne baštine Parka.