Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Poziv na savjetovanje o dijelovima dokumentacije o nabavi građevinskih radova "Sanacija poučno pješačke staze Goriš - jezero Torak"

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) Javna ustanova „Nacionalni park Krka" kao javni naručitelj, a prije pokretanja postupka javne nabave građevinskih radova: 
Sanacija poučno pješačke staze Goriš -jezero Torak, 
upućuje 

POZIV

zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o dijelovima Dokumentacije o nabavi građevinskih radova i to: 

  • Opisu predmeta nabave; 
  • Tehničkim specifikacijama predmeta nabave; 
  • Posebnim uvjetima za izvršenje ugovora; 
  • Kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta; Kriterijima za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: ivana.perisic@npk.hr 
Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama. 

Dokumentacija o nabavi
(docx, 277.97 KB)

Poziv na savjetovanje
(pdf, 302.49 KB)

Troškovnik Td65b2016 bez cijena
(pdf, 4.65 MB)

Izvješće o provedenom savjetovanju
(docx, 240.25 KB)